Goedheid

“De vrucht van de Geest is Goedheid.”
Gelaten 5:22 f

“En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.”
Marcus 10:18

goedheid