Trouw

Wie mag verkeren in Gods tent: degene die trouw is en zijn woord houdt, zelfs als het hem wat kost. Dat is Gods huisstijl. Daarom wil de Heilige Geest trouw laten groeien als vrucht op de bodem van je hart. Een trouw die blijkt, uit de trouw die gelovigen aan anderen bewijzen.

trouw.jpg