Lankmoedigheid

“De vrucht van de Geest is Lankmoedigheid.”
Gelaten 5:22 d

De Here zegt van Zichzelf dat Hij lankmoedig is. Die lankmoedigheid behoort tot zijn heerlijkheid. Het is een van zijn goddelijke eigenschappen, waarin geduld en medelijden met elkaar verbonden zijn. Onze God is barmhartig en genadig en geeft daarom een mens gelegenheid tot bekering.

lankmoedigheid.jpg