Blijdschap

“De vrucht van de Geest is Blijdschap.”
Gelaten 5:22 b

“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.”
Romeinen 14:7

blijdschap.jpg